Els meridians externs són més coneguts, perquè un es topa contínuament amb ells en cartells o ninots d'acupuntura. Els meridians, però, no acaben en l'últim punt d'acupuntura, sinó que des d'aquí penetren en el cos i discorren per ell fins a tornar al primer punt d'acupuntura. Hi ha d'haver un circuit perquè pugui fluir l'energia -en línia recta no seria possible. En el seu recorregut pel cos, tots els meridians passen per les dents. En el cas d'un dolor dental difús, que no requereix cap intervenció per part del dentista, connecto el mòdul dental i deixo que esbrini què meridià ha de enfortir-se i amb quina informació curativa (homeopatia, nosodes, flors de Bach, etc.), per no seguir sobrecarregant la dent afectat i, així, donar a les forces autocuratives de la dent la possibilitat de resoldre el problema per si mateixes.