La PNL (Programació Neurolingüística) és una manera de modelar la conducta humana, és a dir, d'aprendre com resolen determinades situacions persones excel·lent en el seu camp. Ens permet, a diferència d'altres tècniques, entendre l'estructura interna de l'experiència, és a dir, com passen les coses dins del nostre cerebro.La PNL reconeix la forma en què processem neurològicament la informació i el seu efecte sobre la nostra conducta i sentiments. Aquesta manera de estudiar-lo, fa que els continguts passin moltes vegades a segon pla i s'emfatitze el com fem perquè les coses pasen.Se emfatitza la forma en què la nostra experiència interna afecta la nostra experiència externa ia la relació amb els altres.