Purificación Bartolomé eCommerce Barcelona Barcelona
Purificación Bartolomé eCommerce Barcelona Barcelona
Purificación Bartolomé eCommerce Barcelona Barcelona
Purificación Bartolomé eCommerce Barcelona Barcelona

La PNL (Programació Neurolingüística) és una manera de modelar la conducta humana, és a dir, d'aprendre com resolen determinades situacions persones excel·lent en el seu camp. Ens permet, a diferència d'altres tècniques, entendre l'estructura interna de l'experiència, és a dir, com passen les coses dins del nostre cerebro.La PNL reconeix la forma en què processem neurològicament la informació i el seu efecte sobre la nostra conducta i sentiments. Aquesta manera de estudiar-lo, fa que els continguts passin moltes vegades a segon pla i s'emfatitze el com fem perquè les coses pasen.Se emfatitza la forma en què la nostra experiència interna afecta la nostra experiència externa ia la relació amb els altres.