Purificación Bartolomé eCommerce Barcelona Barcelona
Purificación Bartolomé eCommerce Barcelona Barcelona
Purificación Bartolomé eCommerce Barcelona Barcelona
Purificación Bartolomé eCommerce Barcelona Barcelona
 
  • ASSESSORIA EN LA FORMACIÓ, ACOMPANYAMENT I PLA DE DESENVOLUPAMENT D'ESTUDIS, EN FUNCIÓ DE LA NECESSITAT CONCRETA DE CADA CLIENT; VALORACIÓ DE L'ENTORN I DE LES NECESSITATS DEL CLIENT, DURANT LA FORMACIÓ REGLADA EN LA SEVA CARRERA PROFESSIONAL I PERSONAL; ASSESSORAMENT EN LA RECERCA D'UN LLOC DE TREBALL, SEGUIMENT, NEGOCIACIÓ I EXECUCIÓ, SEGONS ELS DIFERENTS NIVELLS DE COMPLEXITAT DE LA CERCA.

  • DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS VITALS PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL AMB CLASSES D'APRENENTATGE EN TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I D'AJUDA A L'ESTUDI.