La Psicoteràpia breu estratègica o Teràpia breu estratègica és un model psicoterapèutic centrat en solucions, desenvolupat per Giorgio Nardone i que inclou models teòrics de Paul Watzlawick.Las bases de l'enfocament estratègic es poden resumir en:
  • Els problemes psicològics són el resultat del sistema de percepció de la realitat de l'individu.
  • Per resoldre un problema només cal entendre com funciona i es manté en el present, sense necessitat de buscar la causa en el passat.
  • Els intents arbitraris de solució posats en pràctica pel pacient o els seus familiars, són en general els que mantenen el problema o generen nous problemes.