La cinesiologia o kinesiologia és l'estudi científic del moviment humà. L'enteniment de la kinesiologia és fonamental per a l'anàlisi i tractament de problemes al principi al sistema neuro-múscul-esquelètic així com el sistema del cos es veu afectat en la seva totalitat per afeccions que no afecten directament a aquest. El kinesiòleg és especialista en el manteniment de la capacitat fisiològica de l'individu i la prevenció de les seves alteracions. La seva formació li permet intervenir en la recuperació i rehabilitació psicomotora, mitjançant l'aplicació de tècniques i procediments de naturalesa física.