Coaching és un mètode que consisteix a dirigir, instruir i entrenar una persona o un grup d'elles, amb l'objectiu d'aconseguir alguna meta o de desenvolupar habilitats específicas.En l'entorn empresarial i personal es coneix per coaching al procés interactiu i transparent mitjançant el qual el coach o entrenador i la persona o grup implicats en aquest procés busquen el camí més eficaç per assolir els objectius fixats usant els seus propis recursos i habilitats. Hi ha molts mètodes i tipus de coaching. Entre les seves tècniques pot incloure xerrades motivacionals, seminaris, tallers i pràctiques supervisades.